Contact

Deze site is een initiatief van: Slices BV

U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens

Postadres
Postbus 61
9980 AB Uithuizen

 

Telefonisch bereikbaar:
maandag t/m vrijdag
van 08:00u - 19:00u

Tel
: +31(0)10 25 81 999
Email: info@nam-klachten-platform.nl


Advies

Vanaf begin volgend jaar neemt het Centrum voor Veilig Wonen de schadeafwikkeling van de NAM over. Wij adviseren u: dring niet aan bij de NAM om het dossier over te dragen aan het CVW. Ga door met uw schade vaststellingsproces en kijk rustig aan hoe het CVW zich ontwikkeld.

   


www.herstelbevingsschade.nl

www.nam-contra-expertise.nl

www.nam-waardevermeerdering.nl

www.cvw-contra-expertise.nl

 

Welkom op het NAM KLACHTEN PLATFORM

Herstelbevingsschade.nl voert als organisatie contra-taxaties uit in opdracht van gedupeerden. Voor alle contra-experts geldt dat men betaald wordt door de NAM, ook die van ons. Als gedupeerde zou u daar moeite mee kunnen hebben, namelijk wiens brood men eet diens woord men spreekt. Om u aan te tonen dat wij onafhankelijkheid waarborgen is de site "Nam-Klachten-Platform" opgericht.

Daar het voor een individuele schademelder een hels karwei kan zijn om de bevingsschade op een correcte wijze af te handelen geven wij u kosteloos onze ongezouten mening over ervaringen met inspecteurs die als NAM schade-expert bij u de schade komen vaststellen. Het is belangrijk dat er partijen vanuit de werkvloer ongevraagd toezicht houden op de werkwijze van de schade-experts.

Er bestaat een groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Dit ligt niet alleen in het kunnen leveren van bewijs, echter ook in het feit dat men een roepende is in de woestijn.

Veelal schaart men alle betrokken partijen voor de afhandeling van schade onder het kopje "NAM", is dit wel correct?

Onze betrokkenheid bij honderden dossiers heeft geleerd dat het in het algemeen niet de NAM zelf is maar een onderaannemer van de NAM die de zaak traineert danwel niet van zijn / haar standpunt wil wijken. Te denken valt aan de schade-inspecteurs en bijbehorende deskundigen die vanuit het gehele land ingevlogen worden om in stad en ommeland diverse uiteenlopende meningen te ventileren.

De ervaring is dat de NAM haar onafhankelijkheid borgt door de bevinding van de inspecteur te respecteren. Dat is ook de reden dat de NAM niet direct kan ingrijpen bij een halsstarrige opstelling van de inspecteur. De NAM bemoeit zich immers niet direct met het schadeafhandelingsproces.

Samen met uw informatie, klacht, kunnen wij correlaties aantonen tussen de wijze van (slechte) afhandeling van dossiers in combinatie met de individuele inspecteur alsmede een rating van de inspecteurs creëren.

 

Inspecteur rating

U krijgt een inspecteur toegewezen. Vraag ons naar de ervaringen van andere claimanten. Voorkom dat uw dossier verandert in een grote frustratie.


Lees meer »

 

Rechtsgelijkheid

Gelijkwaardige woning, gelijkwaardige schade; de buurman krijgt € 7000,= en u € 250,= Heeft de buurman geluk? Of u pech? Wij zijn van mening dat u benadeelt bent.


Lees meer »

 

Interventiekosten

Waarom zou u pas betaalde hulp van een deskundige mogen genieten op het moment dat u het niet meer weet, het niet eens bent met de taxatie of überhaupt niet verder wenst te communiceren met de inspecteur.

Lees meer »

 

 

 

 

 

 

Dervingskosten

Heeft u wel rekening gehouden met uw dervingskosten? Zijn uw opgenomen vrije dagen wel doorberekend?

 

Lees meer »

Contra taxatie

Heeft u geen vertrouwen in de rapportage, bent u het niet eens met de classificatie van de schades, de herstelmethode of het schadebedrag? Laat vandaag nog een contra taxatie uitvoeren.

Lees meer »

Ontmoedigingsbeleid

"Accepteer het aanbod nu maar dan is het zo klaar en kan het geld aan u uitgekeerd worden", is vaak een dwingende kreet van de inspecteur. Doet u dit niet dan gaat de inspecteur over op de modus ontmoediging.

Lees meer »